Sort / Filter

การจัดเรียง และ กรองข้อมูล (Sort & Filter)

การเรียงข้อมูล (Sort)   และ การกรองข้อมูล (Filter) เป็นทักษะพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นเราควรจะทำทั้งสองเรื่องนี้ได้อย่างคล่องแคล่วครับ ซึ่งปกติแล้ว เราควรจะทำการ Sort ข้อมูลก่อนที่จะใช้ Filter ครับ แต่เราสามารถทำการ Sort ในเครื่องมือ Filter ได้ด้วย ผมเลยชอบใช้ Filter มากกว่า สะดวกมาก การ Sort การ Sort หรือการเรียงข้อมูลช่วยให้เราเห็นภาพข้อมูลในลักษณะที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น รวมถึงทำให้เราสังเกตเห็นแนวโน้มหรือความผิดปกติได้ง่ายขึ้นด้วย ดังนั้นการ Sort เป็นสิ่งทีเราควรทำเป็นอันดับแรกๆ เมื่อได้ข้อมูลมาเป็นลักษณะตาราง โดยเฉพาะตารางที่มีจำนวนข้อมูลเยอะๆ เป็นต้น เครื่องมือในการ Read more…

By Sira Ekabut, ago
Advanced Filter

การกรองข้อมูลใน Excel ด้วย Filter & Sort และ Advanced Filter

บ่อยครั้งที่เรามีข้อมูลดิบจำนวนหนึ่ง แต่ข้อมูลที่เรากำลังสนใจมันจำเพาะเจาะจงกว่านั้น ดังนั้นการกรองข้อมูลให้แสดงเฉพาะสิ่งที่เราสนใจเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ซึ่งทำได้ด้วยเครื่องมือ Filter นั่นเอง เครื่องมือ Filter (โดยเฉพาะแบบ Basic) ถือว่าเป็นทักษะพื้นฐาน ที่บริษัท/โรงงาน คาดหวังให้คนทำงานเกี่ยวกับ Excel ทำได้ ดังนั้นใครยังไม่เข้าใจหรือยังใช้ไม่เป็น ผมอยากให้ดูวีดีโอชุดนี้ครับ ไฟล์ประกอบ : inwexcel-filter-practice (.Xlsx) กรองข้อมูลใน Excel ตอนที่ 1/2 : Filter & Sort ประเด็นสำคัญ ของ Filter เวลาจะ Filter ข้อมูล ควรเตรียมข้อมูลให้บรรทัดบนสุดเป็นหัวตาราง ไม่ใช่ตัวข้อมูลจริง กด Filter Read more…

By Sira Ekabut, ago