ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อ : นาย ศิระ เอกบุตร (ชื่อเล่น ระ)

ประวัติการศึกษา

 • 2001-2005 ป.ตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม จุฬาฯ
 • 2007-2010 ป.โท : MBA (English Program) จุฬาฯ

อาชีพ/การทำงาน

 • 2005-2006 : System Engineer ที่ Yokogawa (Thailand)
 • 2008-2010 : Web Communication Officer @ PReMA (สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์)
 • 2010 -2012 : SME Product Manager (Assistance Unit Manager) ที่ KBank  (ธนาคารกสิกรไทย) (ผมเริ่มหัดใช้ Excel จริงจังก็ตอนนี้แหละ ตอนนั้นดู ExcelisFun เยอะมากครับ )
 • 2012 – ปัจจุบัน : SME Business Process Management (Unit Manager- Vice President ) ที่ KBank (ธนาคารกสิกรไทย)
  และจากการใช้ Excel อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นมาโดยตลอด  และได้รับการโปรโมทมาอย่างต่อเนื่อง

ประวัติเกี่ยวกับ Excel

 • จัดทำ inwexcel ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ Excel สำหรับคนไทย โดยเน้นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
 • ได้รับ Certificate Microsoft Office Specialist ระดับ Expert จาก Microsoft

  (รหัส wCAGz-4S6K เอาไป verify ได้ที่ https://verify.certiport.com/)
 • เขียนหนังสือ Excel ที่เป็นระดับ Best Seller  2 เล่ม ทั้งแบบเล่มและ E-Book ( Excel Level Up! และ  จอมเวท เทพ Excel )
 • เป็น วิทยากรให้กับเว็บไซต์ Skill Lane ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทย
 • เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตปี 3 ปี 4 ในการเข้าสู่โลกของการทำงาน