MATCH ไว้ทำอะไร?

หากเราเข้าใจการทำงานของฟังก์ชั่น VLOOKUP แล้ว จะพบว่าฟังก์ชั่น MATCH นั้นทำงานคล้ายคลึงกันมากครับ เพราะเจ้า MATCH นี้เอาไว้หาคำที่ต้องการเหมือนกัน แต่เจ้า MATCH นี้จะส่งลำดับของคำค้นหามาให้ว่า อยู่ลำดับที่เท่าไหร่ในแถวหรือคอลัมน์ที่กำหนด 

มักใช้ร่วมกับฟังก์ชั่นอื่นเช่น

 • VLOOKUP (ในส่วน Col_Index_Num) เพื่อทำให้เวลามีการแทรกคอลัมน์แล้ว Col_Index_Number ใน VLOOKUP เลื่อนตามโดยอัตโนมัติ หรือ
 • INDEX (ในส่วน Row_num หรือ Column_num) เพื่อทำ 2 way Lookup

วิธีการใช้งาน

=MATCH(lookup_value, lookup_array, 
[match_type])

วิธีการใช้งานภาษาชาวบ้าน

=MATCH(หาคำนี้,ว่าอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ในแถวหรือคอลัมน์นี้,เลือกประเภทการ Match)

ประเภทของ Argument ที่ใส่ลงไป

=MATCH(เป็นอะไรก็ได้ ทั้งตัวเลข ตัวหนังสือ, Range ข้อมูลที่เป็น คอลัมน์เดียว หรือ แถวเดียว , ประเภทการ Match 0, 1, -1)

ประเภทของผลลัพธ์ที่ได้ออกมา

เป็นตัวเลข (Number)

ประเภทการ MATCH (Match Type)

Excel match function exact type

 • 0 มันจะ MATCH หาค่าที่เท่ากับตัวที่กำหนดเป๊ะๆ ว่าอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ (คล้าย VLOOKUP แบบ Exact Match)
  • เช่นเดียวกับ VLOOKUP แบบ Exact Match หากเจอค่าที่ค้นหาหลายตัวในคอลัมน์หรือแถวเดียวกัน มันจะยึดที่เจออันแรกสุดครับ
 • 1 หรือ ไม่ใส่ ค่าในแถวหรือคอลัมน์ที่เข้าไปค้นหาจะต้องเรียงจากน้อยไปมาก และมันจะ MATCH หาค่าที่มากที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับตัวที่กำหนด ว่าอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ (คล้าย VLOOKUP แบบ Approximate Match)
  • เช่นเดียวกับ VLOOKUP แบบ Approximate Match หากเจอค่าที่ค้นหาหลายตัวในคอลัมน์หรือแถวเดียวกัน มันจะยึดที่เจออันหลังสุดครับ ( Tips : มันจะวิ่งไล่จากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา จนเจอตัวที่มากกว่าค่าที่กำหนดแล้วจะเด้งกลับ 1 ช่อง)
 • -1 ค่าในแถวหรือคอลัมน์ที่เข้าไปค้นหาจะต้องเรียงจากมากไปน้อย และมันจะ MATCH หาค่าที่น้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับตัวที่กำหนด ว่าอยู่ลำดับที่เท่าไหร่
  •  หากเจอค่าที่ค้นหาหลายตัวในคอลัมน์หรือแถวเดียวกัน มันจะยึดที่เจออันหลังสุดครับ ( Tips : มันจะวิ่งไล่จากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา จนเจอตัวที่น้อยกว่าค่าที่กำหนดแล้วจะเด้งกลับ 1 ช่อง)