calendar_icon1

เราสามารถหาวันสุดท้ายของเดือน ว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ได้ง่ายๆ

มี 2 วิธี คือ

1. การหาวันแรกของเดือนถัดไป แล้วลบออก 1 
เช่น จะหาวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2014

= (วันที่ 1 ของเดือนมีนาคม 2014 )- 1

=DATE(ปี,เดือน,วัน)-1

=DATE(2014,3,1)-1

= 28/02/2014

2. ใส่วันของเดือนถัดไปเป็น 0 ในฟังก์ชั่น Date เลย  

=DATE(2014,3,0)

= 28/02/2014

Tips : Day ในฟังก์ชั่น DATE เราใส่วันติดลบ หรือเกิน 31 ก็ได้นะครับ !! (มันจะเลื่อนวันไปเดือนถัดไปเอง) และอย่าลืมว่าใส่ 0 ก็ได้ผลอย่างที่บอก คือจะได้วันสุดท้ายของเดือนก่อนมานั่นเอง

ใครงงว่าทำแบบนี้ได้ยังไง ไปอ่านความรู้พื้นฐานได้ที่ การทำงานเกี่ยวกับวันและเวลา (Date & Time) ใน Excel

Categories: Date Functions

Comments

  1. […] Tips : ตัวนี้เราสามารถใส่ day เป็นเลขติดลบ หรือ เลขที่มากกว่า 31 วัน ได้ด้วยนะครับ วันที่มันจะเลื่อนกลายเป็นของเดือนอื่นไป และที่เจ๋งคือ ถ้าเราใส่เป็นเลข 0 มันจะกลายเป็นวันสุดท้ายของเดือนก่อนครับ !! => ตัวอย่าง http://www.inwexcel.com/last-day-of-month/ […]