excel function library

excel function library ที่อยู่บนเมนู Ribbon มีสูตรให้เลือกมากมาย