ผมขอสรุปลำดับการเรียนรู้ Excel  เพื่อให้การเรียนรู้ Excel ของคุณเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ดังนี้

การเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน

 • หาแรงจูงใจ
  • คิดว่าทำไมต้องเก่ง Excel
  • หาโปรเจคทำ เพื่อให้เจอปัญหาที่ต้องแก้มากพอ
 • องค์ประกอบพื้นฐานของ Excel
 • การเขียนสูตร
 • ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
  • การสรุปข้อมูล : SUM, COUNT, COUNTA, AVERAGE, MAX, MIN,
  • การปัดตัวเลข : ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT, MOD
 • การทำงานของ Excel กับวันที่และเวลา
 • Data Validation : การกำหนดเงื่อนไขการกรอกข้อมูล ว่ายอมให้กรอกอะไรใน Cell ได้บ้าง
 • การ Copy/Paste ข้อมูล
 • การใช้ฟังก์ชั่นกลุ่ม Logic เงื่อนไข
  • IF ตัวเดียว
  • IF ซ้อนกับ AND OR NOT เพื่อรองรับเคสที่มีหลายเงื่อนไข
  • IF ซ้อนกับ IF
  • ฟังก์ชันกลุ่ม IS…. เช่น ISERROR, ISTEXT, ISNUMBER, ISBLANK
 • การจัดการข้อมูล
  • การเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Database ที่เหมาะสม
  • การใช้ Auto Filter และรู้ว่า Action ที่เราทำกับข้อมูลที่ถูก Filter อยู่จะทำให้กระทบกับอะไรบ้าง
  • การ Sort ข้อมูลและการ Sort หลาย Step
  • การ Map/Reference ข้อมูลด้วย ฟังก์ชั่นกลุ่ม Lookup พื้นฐาน เช่น VLOOKUP
  • ฟังก์ชั่นกลุ่ม Text พื้นฐาน เช่น LEN, TRIM, LEFT, MID, RIGHT
 • การทำ PivotTable เพื่อสรุปข้อมูล
  • การปรับ Summarized Value by เช่น SUM COUNT AVERAGE MAX MIN
  • การตีความข้อมูลที่ออกมา และ การ Double Click เพื่อดูที่มาของการคำนวณ
  • การ Group ข้อมูล ทั้งแบบ Auto และ Manual
  • การปรับ Layout และการ Rename ของ PivotTable
 • การทำ Dashboard / Visualization
  • การทำ Pivot Chart เพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟ
  • การใช้ Slicer แทน Filter เพื่อให้ควบคุม PivotTable/PivotChart ได้พร้อมๆ กันหลายตัว
  • การทำ Conditional Format แบบ Standard เพื่อใส่ Format แบบอัตโนมัติ
   เช่น ใส่ไฟเขียวไฟแดง การ Highlight สีตามค่าของแต่ละ Cell

การเรียนรู้ขั้นกลาง

 • การใช้ฟังก์ชั่นกลุ่ม Logic เงื่อนไข
  • CHOOSE
  • SUMIFS, COUNTIFS, AVERAGEIFS
 • การจัดการข้อมูล
 • การทำ PivotTable เพื่อสรุปข้อมูล
  • การปรับ Show Value As เช่น แสดงเป็น % of…
  • การปรับ Number Format และ Conditional Format บน PivtotTable
  • การตั้งค่า Field Setting /Option เช่น Show Item with No Data
  • การปรับแต่ง option เรื่อง GETPIVOTDATA
  • การใช้ Calculated Field / Calculated item รวมถึงการสร้าง Field ใหม่ที่จำเป็นเพื่อสรุปผลข้อมูลในแบบที่ต้องการ
 • การทำ Dashboard / Visualization
  • การทำกราฟหลอกตา (Mixed Chart)
  • การทำ Conditional Format แบบ Formula สำหรับเงื่อนไขขั้นสูง
 • การประยุกต์เจ๋งๆ
  • การใช้คีย์ลัดต่างๆ เพื่อให้ทำงานเร็วขึ้น
  • แนวทางการใช้ Excel Track งาน/Issue ต่างๆ
  • การใช้ Goal Seek เพื่อแก้สมการแบบง่ายๆ

การเรียนรู้ขั้นสูง

เนื้อหาหลักใน Excel

การเขียนโปรแกรม VBA

การทำ VBA ได้เป็นสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งเป็นเหมือนเทพประจำที่ทำงานเลยก็ว่าได้ แต่ด้วย Trend ในอนาคต ผมคิดว่าการใช้ VBA อาจเริ่มจำเป็นน้อยลง แต่การเข้าใจ VBA ขั้นพื้นฐานก็ยังเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณอยู่ดี ดังนั้นรู้พื้นฐานไว้ไม่เสียหายครับ

 • การบันทึกการกระทำของคุณด้วย Record Macro จะได้ไม่ต้องนั่งเขียน Code เองตั้งแต่ต้น
 • การเขียน VBA เพื่อควบคุม Flow การทำงานพื้นฐานเพื่อให้ Excel ทำงานแทนเรา
 • การเขียนฟังก์ชันเอาไว้ใช้เอง (User-Defined Function)
 • ผมแนะนำคอร์ส VBA ของคุณพิชาติครับ มีแบบฟรีให้ดูก่อนด้วย เรียนได้ตั้งแต่ไม่มีพื้นเลย

เรื่องเฉพาะทาง และ Add-in ต่างๆ

 • ฟังก์ชันทางการเงิน : PV, FV, PMT, RATE, IRR, NPV
 • Data Analysis Toolpak : เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น ANOVA, Regression

การใช้ Power Tool ต่างๆ

เครื่องมือเหล่านี้ เป็นเครื่องมือ Trend ใหม่ ที่น่าสนใจมากๆๆๆ และจะเป็นสิ่งที่ผมจะเน้นในการนำเสนอจากนี้เป็นต้นไป

 • Power Query = ช่วยเชื่อมต่อ และ จัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม (แทน Steps การจัดการข้อมูลได้เลย)
 • Power Pivot = วิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เขียนสูตรได้ยืดหยุ่นกว่า PivotTable ธรรมดามากมายนัก (แทน Steps การทำ PivotTable เพื่อสรุปข้อมูลได้เลย)
 • Power View = นำเสนอข้อมูลด้วย Visualization เจ๋งๆ ที่ใคร เห็นแล้วก็ต้องทึ่ง (แทน Steps การทำ Dashboard / Visualizationได้เลย)
 • ซึ่ง 3 เครื่องมือข้างบนนี้ถูกรวมอยู่ในเครื่องมือ Power BI ซึ่งโหลดมาใช้ได้ฟรี!!