บทความนี้เป็นข้อสอบ Excel สำหรับนิสิต Econ Chula ที่ผมไปสอนตอนเย็นมาเป็นเวลา 5 วัน วันละ 2 ชั่วโมงครับ ใครไม่ใช่นิสิตจุฬา แต่อยากลองทำก็ลองได้เลยนะครับ 555

มีข้อสอบ 2 ส่วน อันแรก ข้อสอบ Quiz และอีกอันเป็น Mini Project ให้ทำครับ

1.ข้อสอบ Quiz : 30 ข้อ 30 คะแนน

https://goo.gl/forms/0a1EgG5swtyIP3Ch2

2. Mini Project 30 คะแนน

(ข้อนี้สามารถทำเป็นกลุ่มได้ ไม่เกินกลุ่มละ 7 คน โดยให้ใส่รายชื่อมาในไฟล์ด้วย)

เราทำหน้าที่เป็น Consult โดยบริษัท จ้างคุณให้ทำ ไฟล์ Excel เพื่อจะนำไปประกอบการทำ Presentation
เพื่อนำเสนอให้กับผู้บริหาร
  และได้ให้ข้อมูลดิบมาเป็น Excel ตามไฟล์ข้างล่าง

Download ไฟล์ Excel ข้อมูลดิบ => : inwexcel-x-econcu-test2

ประเด็นที่ต้องการนำไปทำเป็น Presentation Slide คือ

  1. นักขายคนใดที่ขายของได้กำไรรวม (บาท) มากที่สุด
  2. หาว่า นักขายผู้หญิง หรือ นักขายผู้ชาย ทำยอดขายเฉลี่ยต่อคนได้มากกว่ากัน (ข้อนี้เขียนโจทย์ไม่ดี)
  3. ยอดขายลูกค้าต่างประเทศ เทียบกับยอดขายในประเทศ
  4. เปรียบเทียบค่า Comission ที่ต้องจ่ายให้ Sales แต่ละคน

เค้ากระซิบมาว่าฝากให้เราทำกราฟใน Excel เพื่อแสดงประเด็นดังกล่าว โดยต้องเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นๆ ด้วย (ไม่ได้ต้องการคำตอบเพียงอย่างเดียว) เช่น การหานักขายที่ได้กำไรสูงสุด ก็ให้ทำกราฟเพื่อเปรียบเทียบกับนักขายคนอื่นๆ ด้วย แต่ให้เน้นคนที่สำคัญให้เด่นๆ

เฉลย

หลักการคือใช้พวก vlookup สรุปข้อมูลให้อยู่ตารางเดียวกันก่อน แล้วค่อยใช้ PivotTable+PivotChart จะง่ายที่สุดครับ

inwexcel-x-econcu-test2-answer2

 

Categories: Applied Knowledge