dependent-dropdpwn

หลายๆ คนคงทำ Drop Down List ธรรมดากันเป็นอยู่แล้ว.. แต่ถ้าพูดถึงการทำ Drop down list 2 ชั้น (การเลือกอันแรก มีผลต่อ item ในอันที่สอง) ผมคิดว่าหลายคนคงยังไม่รู้วิธีทำ

วันนี้ผมเลยขอเสนอวิธีการทำง่ายๆ ที่สามารถทำได้ในเวลาอันสั้น ภายใน 5 นาทีเท่านั้นครับ!!

สรุปเทคนิคการทำ

  • ใช้การตั้งชื่อจาก Selection (Ctrl+Shift+F3) มาช่วยในการสร้าง Name Range ที่จะนำมาทำเป็น List

Dropdown ขั้นแรก

  • Item ใน Dropdown อันแรก ตั้งชื่อว่า List_1
  • ใน Data Validation => List => ใส่ชื่อที่ตั้งไว้ (กด F3 แล้วเลือก) จะทำให้สามารถเลือก Item ที่อยู่ในชื่อได้
  • ใช้วิธีข้างบนกับ Dropdown ขั้นแรกก่อน โดยเลือกชื่อ List_1 ที่ตั้งไว้แล้ว
  • ได้ว่า Source: =List_1

Dropdown ขั้นที่สอง

  • ตั้งชื่อ Dropdown อันที่สอง ตามชื่อ item ใน dropdown ขั้นแรก
  • สำหรับ Dropdown อันที่สอง จะต้องใช้ Name range ที่ขึ้นอยู่กับการเลือก Dropdown อันแรก
  • ใน Data Validation ของ Dropdown ขั้น 2 ให้เลือกไปที่ช่อง Dropdown แรก แต่ให้ใช้ INDIRECT มาครอบด้วย เพื่อแปลง text เป็น Cell Reference
  • ได้ว่า Source: =INDIRECT($B$10)

เท่านี้เป็นอันเสร็จครับ!! Dropdown List 2 ชั้น ไม่ยากเลย