หากคุณได้รับ Email เรื่องรายละเอียด Order แล้ว…

ให้ใช้วิธี Reply mail แล้วแนบหลักฐานชำระเงินจะสะดวกกว่าครับ

แต่ใครที่ไม่ได้รับ Email สามารถใช้แบบฟอร์มนี้ก็ได้ครับ

แจ้งโอนเงิน

Fields marked with an * are required